Označení:

ČSNEN 13705 (056832)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem).

Katalogové číslo:

73010

Čárový kód:

8590963730103

Anotace normy:

specifikuje základní požadavky na provedení a konstrukci strojů a zařízení pro svařování polotovarů z termoplastů horkým plynem a extruderem. Jsou zde uvedeny požadavky na příslušenství těchto strojů, jako jsou trysky, zařízení pro měření teploty, přetlakové ventilátory, zařízení pro nastavení a regulaci strojů. Norma se dále zabývá požadavky na provedení a konstrukci lineárních svařovacích strojů, zařízení pro svařování extruderem, včetně jejich příslušenství
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz