Označení:

ČSNEN 1418 (050730)

Datum vydání:

01.05.1999

Název:

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů.

Katalogové číslo:

54607

Čárový kód:

8590963546070

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1418:1997. Evropská norma EN 1418:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky na zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatizované metody svařování kovových materiálů. Schválen může být pouze svářečský operátor/seřizovač odporového svařování, který je odpovědný za obsluhu a/nebo nastavení v průběhu svařování. Osoby, zajišťující výlučně programování svařovací jednotky nebo činnost svařovací jednotky, nemusí mít žádné zvláštní oprávnění. Tuto normu lze použít pokud zkouška svářečského operátora/seřizovače odporového svařování je požadována smlouvou nebo normou výrobku. Norma se nepoužívá pro svářečské operátory odporového svařování (viz 3.10) nebo pro tlakové svařování. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Oprávnění, kapitolu 5 - Prodloužení, kapitolu 6 - Osvědčení a kapitolu 7 - Dokumentace. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a C, které se vztahují ke zkouškám a týkají se znalostí svařovací technologie (A), znalostí funkce příslušné svařovací jednotky (B) a osvědčení způsobilosti (C). ČSN EN 1418 (05 0730) byla vydána v květnu 1999. Nahradila v ČSN 05 0710 z 18.7.1975 pouze ustanovení týkající se zkoušek svářečů automatickými metodami svařování
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz