Označení:

ČSNEN 14532-2 (055521)

Datum vydání:

01.03.2006

Název:

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny.

Katalogové číslo:

75368

Čárový kód:

8590963753683

Anotace normy:

Norma ČSN EN 14532-2 se používá pro svařovací přídavné materiály, které byly kvalifikovány podle ČSN EN 14532-1 a vyžadují pro některé oblasti použití doplňkovou kvalifikaci na základě hodnocení dalšími zkouškami. V tomto dokumentu jsou uvedeny zkušební metody, rozsah zkoušení a požadavky pro doplňkovou kvalifikaci přídavných materiálů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz