Označení:

ČSNEN 14532-3 (055521)

Datum vydání:

01.05.2006

Název:

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin.

Katalogové číslo:

75704

Čárový kód:

8590963757049

Anotace normy:

navrhuje harmonizované podmínky ověřovacích zkoušek pro kvalifikaci svařovacích přídavných materiálů pro hliník. Norma předepisuje základní ověřovací zkoušky předepisuje základní ověřovací zkoušky, zkušební metody, rozsah zkoušení a požadavky pro kvalifikaci drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníku. Zkoušky prováděné podle této normy pro svařované konstrukce nejsou zcela vyčerpávající. Požadavky na kvalifikaci svařovacích přídavných materiálů výrobců, dodavatelů a distributorů jsou uvedeny v EN 12074.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz