Označení:

ČSNEN 14610 (050007)

Datum vydání:

01.08.2005

Název:

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů.

Katalogové číslo:

73870

Čárový kód:

8590963738703

Anotace normy:

Norma uvádí definice metod svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedené metody. Norma uvádí k českým definicím a termínům ekvivalentní termíny z anglického, francouzského a německého jazyka. Tato norma popisuje prostřednictvím obrazového vyjádření většinu obvyklejších metod svařování kovů. Definice metod svařování kovů jsou rozděleny podle jejich fyzikálních vlastností a podle odpovídajícího nositele energie. Podle nositele energie jsou metody svařování systematicky uspořádány na základě fyzikálních vlastností na metody tlakového a tavného svařování. Uspořádání podle čísel umožňuje uživateli této normy systematicky vyhledávat metody, vztahující se k určitému nositeli energie. Čísla za názvem metody se vztahují k číslování používanému v EN ISO 4063. Většina definic je doprovázena schematickými obrázky, uváděnými jako příklady. V určitých případech vyjadřují obrázky podmínky před svařováním a po svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz