Označení:

ČSNEN 14700 (055020)

Datum vydání:

01.02.2006

Název:

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.

Katalogové číslo:

75205

Čárový kód:

8590963752051

Anotace normy:

Předmětem této normy jsou svařovací materiály pro vytváření tvrdých povrchů a to jak na nových dílech , tak i při opravách poškozených povrchů. Klasifikace svařovacích materiálů je založena na chemickém složení a to buď navařeného čistého svarového kovu, nebo přídavných materiálů samotných. Norma určuje značky pro jednotlivé tvary výrobků a také značky slitin podle jejich chemického složení. Všechny uvedené slitiny pro svařovací materiály jsou hodnoceny pro různé způsoby namáhání mechanického, tepelného, korozního a jejich vhodnost pro použití je vyjádřena ve stupních. Tyto údaje jsou vhodné i pro volbu vhodné metody svařování. Závěrečná tabulka uvádí různé druhy opotřebení povrchů, spolu s příklady konkrétních součástí a k tomu jsou přiřazeny vhodné druhy slitin
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz