Označení:

ČSNEN 14717 (050690)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam.

Katalogové číslo:

75766

Čárový kód:

8590963757667

Anotace normy:

Tento evropská norma poskytuje kontrolní listy pro posouzení environmentálních hledisek při svářečské výrobě kovových materiálů, včetně pracoviště a opravářských prací. Informativní přílohy ukazují doporučené činnosti k tomu, jak se vyvarovat a zmenšit možné environmentální dopady mimo pracoviště. Obsahuje kontrolní listy pro možné environmentální aspekty. V informativní příloze je uvedeno posuzování environmentálních aspektů a některé návrhy pro činnosti v případě, že byl identifikován každý nepříznivý environmentální dopad.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz