Označení:

ČSNEN 14719 (500416)

Datum vydání:

01.01.2006

Název:

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

74422

Čárový kód:

8590963744223

Anotace normy:


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz