Označení:

ČSNEN 14728 (056826)

Datum vydání:

01.09.2006

Název:

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.

Katalogové číslo:

75904

Čárový kód:

8590963759043

Anotace normy:

uvádí klasifikaci a popis vad, které se vyskytují u svarových spojů termoplastů prováděných svařováním horkým tělesem, svařováním elektrotvarovkou, svařováním horkým plynem a svařováním extruderem. Norma se používá pro určité druhy materiálů specifikované v tomto dokumentu. V normě jsou uvažovány pouze vady, které umožňují vznik necelistvostí materiálů nebo změny tvaru. Je zde specifikován jejich druh, tvar a poloha, nikoliv jejich původ nebo příčina. Norma nevysvětluje možnost vlivu těchto vad na pozdější chování spojů po vystavení různému druhu namáhání, ale neuvádí metody na předcházení takových vad. Norma se nepoužívá pro schvalování svarových spojů, které jsou definovány podle jakostních stupňů příslušných norem.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz