Označení:

ČSNEN 1541 (500491)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

62511

Čárový kód:

8590963625119

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz