Označení:

ČSNEN 15519 (500441)

Datum vydání:

01.04.2008

Název:

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava výluhu organickým rozpouštědlem (Norma k přímému použití jako ČSN).

Katalogové číslo:

80468

Čárový kód:

8590963804682

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz