Označení:

ČSNEN 15845 (500422)

Datum vydání:

01.09.2010

Název:

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodných výluhů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

86674

Čárový kód:

8590963866741

Anotace normy:

Tato norma uvádí metodu zkoušení pro laboratorní posouzení potencionální cytotoxicity papírů a lepenek určených pro styk s mokrými potravinami. Vyhodnocuje se cytotoxicita materiálů migrujících z papírů a lepenek do mokrých potravin. Jako simulant mokrých potravin se používá destilovaná voda. Zkouška vyhodnocuje dopad vodného výluhu na syntézu ribonukleové kyseliny ve srovnání s destilovanou vodou
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz