Označení:

ČSNEN 1708-1 (050026)

Datum vydání:

01.07.2010

Název:

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti.

Katalogové číslo:

86370

Čárový kód:

8590963863702

Anotace normy:

Tato norma uvádí příklady běžně uznávaných a používaných svarových spojů na tlakových částech. Obsahuje příklady spojů na konstrukcích ocelových tlakových zařízení svařovaných ručním obloukovým svařováním obalenou elektrodou, svařováním pod tavidlem drátovou elektrodou obloukovým svařováním tavící se elektrodou v ochranném plynu, obloukovým svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu, TIG svařování a plazmovým svařováním
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz