Označení:

ČSNEN 1708-2 (050026)

Datum vydání:

01.07.2002

Název:

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku.

Katalogové číslo:

62804

Čárový kód:

8590963628042

Anotace normy:

V normě ČSN EN 1708-2 jsou uvedeny příklady svarových spojů, které se dají použít pro ocelové součásti bez vnitřního přetlaku. Zejména jsou uvedeny detaily přípravy svarových ploch (tvary a rozměry) spojů ocelových konstrukcí. V 5 tabulkách jsou uvedeny typické spoje a doporučená vhodná příprava svarových ploch plechů, nosníků a dutých profilů ocelových součástí (ocelových konstrukcí) staticky a dynamicky namáhaných. Příprava svarových ploch jednotlivých detailů je doplněna odkazem na normy EN 29692 a EN ISO 9692-2.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz