Označení:

ČSNEN 1711:2001/A1 (051179)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny.

Katalogové číslo:

70903

Čárový kód:

8590963709031

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz