Označení:

ČSNEN 1778 (056825)

Datum vydání:

01.08.2002

Název:

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů.

Katalogové číslo:

62350

Čárový kód:

8590963623504

Anotace normy:

Tato norma plně specifikuje metodu pro stanovení charakteristických hodnot nutných pro navrhování svařovaných konstrukcí z termoplastů (např. nádrže , ventilační potrubí kontejnery apod.). Platí pro celou řadu termoplastových materiálů, např. polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC) a dyfluorethylen (PVDF).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz