Označení:

ČSNEN 21089 (052670)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089: 1980).

Katalogové číslo:

18022

Čárový kód:

8590963180229

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry kuželů a mezní úchylky kuželového uložení elektrod pro elektrodové čepičky, elektrodové adaptéry, držáky elektrod a podobné části, kde není překračována elektrodová síla Fmax daná průměrem d1 v tabulkách 1, 2 a 3.




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz