Označení:

ČSNEN 25651 (500025)

Datum vydání:

01.02.1996

Název:

Papír, lepenka a vlákniny - Jednotky pro vyjadřování vlastností (ISO 5651: 1989).

Katalogové číslo:

19245

Čárový kód:

8590963192451

Anotace normy:

Tato norma uvádí jednotky doporučené k používání při vyjadřování vlastností papíru, lepenky a vláknin s výjimkou vláknitých stavebních lepenek. Tabulka 1 uvádí doporučené jednotky k používání ve spojitosti se zkušebními metodami, které jsou už předmětem mezinárodních norem a tabulka 2 uvádí doporučené jednotky k používání ve spojitosti se zkušebními metodami, které nejsou v současnosti předmětem mezinárodních norem, ale je na ně častý odkaz při mezinárodních technických výměnách. POZNÁMKA - Seznam vlastností v tabulce 1 a v tabulce 2 nemůže být považován za úplný a je možno stanovit vhodné jednotky k popisu jiných vlastností, analogicky s jednotkami uvedenými v této normě
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz