Označení:

ČSNEN 27286 (052011)

Datum vydání:

01.12.1995

Název:

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286: 1986).

Katalogové číslo:

18167

Čárový kód:

8590963181677

Anotace normy:

Norma je identická s EN 27286:1991. Uvádí grafické značky, které se umísťují na zařízení pro odporové svařování, např. na indikátory a ovládací prvky, za účelem seznámení obsluhy s tímto zařízením a s jeho používáním a ovládáním. Velmi stručná norma obsahující abecední rejstřík (český, anglický a francouzský) a přehled celkem 26 značek. (Mají charakter technické nebo technologické informace.) ČSN EN 27286 (05 2011) byla vydána v prosinci 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz