Označení:

ČSNEN 287-1 (050711)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.

Katalogové číslo:

90112

Čárový kód:

8590963901121

Anotace normy:

Tato evropská norma definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování ocelí. Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje jednotné kvalifikace, které jsou nezávislé na druhu výrobku, místě a zkušebním orgánu/zkušební organizaci. Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné jakosti. Tato evropská norma platí pro metody tavného svařování, které jsou označovány jako ruční nebo částečně mechanizované. Neplatí pro plně mechanizované a automatické metody
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz