Označení:

ČSNEN 288-9 (050319)

Datum vydání:

01.09.2000

Název:

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu.

Katalogové číslo:

58647

Čárový kód:

8590963586472

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 288-9:1999. Evropská norma EN 288-9:1999 má status české technické normy. Stanoví způsob schvalování postupu svařování zkouškou postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu za normálních atmosférických podmínek. Určuje podmínky schvalovacího postupu svařování a hranice platnosti tohoto schválení pro všechny svářečské operace, prováděné v rozsahu základních svářečských proměnných, uvedených v kapitole 8. Používá se pro obloukové svařování ocelí skupin 1, 2 a 3 podle (ČSN) CR 12187. Základní principy této normy mohou být použity, po dohodě smluvních stran, také pro jiné metody tavného svařování. Požadavky na stanovení postupu svařování a jeho kvalifikaci za podmínek svařování při přetlaku a svařování pod vodou, nejsou v této doplňující normě zahrnuty. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS), kapitola 5 - Zkouška postupu svařování, kapitola 6 - Zkušební kus, kapitola 7 - Kontrola a zkoušení, kapitola 8 - Rozsah schválení, kapitola 9 - Protokol o schválení postupu svařování (WPAR). Norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN 288-9 (05 0319) byla vydána v září 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz