Označení:

ČSNEN 29454-1 (050046)

Datum vydání:

01.02.1997

Název:

Tavidla pro měkké pájení. Klasifikace a požadavky. Část 1: Klasifikace, označování a balení.

Katalogové číslo:

21084

Čárový kód:

8590963210841

Anotace normy:

Norma je identická s EN 29454-1:1993. Oznámení o schválení: Text této mezinárodní normy ISO 9454-1:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část normy ISO 9455 určuje číselný systém pro klasifikaci tavidel pro měkké pájení podle jejich aktivních složek a dále požadavky na označování a balení. V kapitole 1 je dále toto: Upozornění: Tato část ISO 9454 pojednává o látkách, které mohou být nebezpečné zdraví nebo mohou způsobovat nebezpečí koroze nebo ohně atd., pokud nejsou provedena odpovídající opatření. Tato norma se týká pouze technické podstaty látek a v žádném případě nezprošťuje zkušební laboratoře, dodavatele nebo odběratele povinností v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při výrobě nebo použití tavidla. V poměrně stručné normě je uvedena jen klasifikace tavidel (kapitola 2) a jejich označování a balení (kapitola 3). ČSN EN 29454-1 (05 0046) byla vydána v únoru 1997


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz