Označení:

ČSNEN 29455-1 (050051)

Datum vydání:

01.02.1997

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda.

Katalogové číslo:

21085

Čárový kód:

8590963210858

Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-1:1993. Oznámení o schválení: Tato mezinárodní norma ISO 9455-1:1990 byla schválena CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato první část normy ISO 9455 uvádí gravimetrickou metodu pro stanovení obsahu netěkavých látek v tavidlech pro měkké pájení. Lze ji použít pro tekutá a pastovitá tavidla typu 1 podle ISO 9454-1. Normalizována je podstata metody, v níž se stanoví: "Připravený a zvážený zkušební vzorek tavidla se zahřívá pro odstranění těkavých látek, nejprve na vroucí vodní lázni a potom v sušárně. Ochlazený vzorek se opět zváží a vypočítá se obsah netěkavých látek v hmotnostních procentech (m/m)." Postup metody je podrobně popsán. Norma se nezabývá složením stanovených netěkavých podílů. ČSN EN 29455-1 (05 0051) byla vydána v únoru 1997


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz