Označení:

ČSNEN 29455-14 (050064)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Pájení. Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel (ISO 9455-14: 1991).

Katalogové číslo:

18170

Čárový kód:

8590963181707

Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-14:1991. Tato čtrnáctá část normy ISO 9455 určuje kvalitativní metodu pro stanovení přilnavosti zbytků tavidla pro měkké pájení po procesu pájení. Metoda je určena pro všechna tavidla, pastovité pájky a pájecí dráty trubičkové. Zejména je vhodná v případech, při kterých zbytky tavidla po pájení zůstávají na elektrickém, nebo elektronickém zařízení. (Jako rozpouštědel, určených k odmaštění, se má používat aceton nebo petrolether.) Normalizována je podstata zkoušky, v níž se stanoví: "Na měděné zkušební destičce se roztaví tavidlo s předepsaným množstvím pájky. V předepsaných trubičkových pájecích drátů a pastovitých pájek se postupuje obdobně. Po ochlazení zkušební destičky na teplotu místnosti se přilnavost zbytků tavidla zkouší pomocí křídového prášku". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-14 (05 0064) byla vydána v listopadu 1995


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz