Označení:

ČSNEN 29455-5 (050055)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (ISO 9455-5: 1992).

Katalogové číslo:

17958

Čárový kód:

8590963179582

Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-5:1993. Tato pátá část normy ISO 9455 stanovuje kvalitativní metodu pro hodnocení agresivního působení tavidla na měď. Tato metoda je použitelná pro všechna tavidla typu 1 podle ISO 9454-1. Normalizována je podstata zkoušky, kde se uvádí: "Při zkouškách tavidel, která jsou pevná nebo pastovitá a pro a pro tavidla z pájecího trubičkového drátu, se připravuje zkušební roztok tavidla, který obsahuje 25 % (m/m) sušiny. Při zkouškách tekutých tavidel se používá původní koncentrace tavidla. Zkušební roztok tavidla se hodnotí podle velikosti napadení měděného filmu, který byl nanesen na skleněnou destičku ve vakuu (měděné zrcadlo). Jako referenční materiál se používá roztok kalafuny, který nezpůsobuje žádné změny měděného zrcadla. Předmětem zkoušky je stanovení reaktivity tavidla způsobené volnými halogenidy v aktivátoru". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-5 (05 0055) byla vydána v listopadu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz