Označení:

ČSNEN 29455-8 (050058)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8: 1991).

Katalogové číslo:

18036

Čárový kód:

8590963180366

Anotace normy:

Norma je identická s EN 29455-8:1993. Tato osmá část normy ISO 9455 určuje metodu pro stanovení obsahu zinku ve vodném roztoku tavidel typu 3, podle ISO 9454-1. Metoda je určena pro rozbor vodného roztoku tavidla, který obsahuje přibližně 25 % zinku, vyjádřeného jako chlorid zinečnatý (ZnCl2). Pro tuhé pájky a pro roztoky, jejichž koncentrace se značně odlišuje od výše uvedené, se množství vzorku, brané ke zkoušce, vhodně upraví. Normalizována je podstata zkoušky, v níž se stanoví: "K vodnému roztoku tavidla, obsahujícímu kyselinu sírovou, se přidá chlorid amonný a roztok se zalkalizuje přidáním roztoku čpavku. Vysrážené železo se odstraní jako hydroxid. Obsah zinku v tavidle se stanoví titrací roztoku za použití EDTA". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-8 (05 0058) byla vydána v listopadu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz