Označení:

ČSNEN 50050-ed.2 (332034)

Datum vydání:

01.05.2007

Název:

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení.

Katalogové číslo:

78426

Čárový kód:

8590963784267

Anotace normy:

Norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické ruční a rukou ovládané stříkací pistole a jejich příslušenství, které mohou být používány pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot, práškových nátěrových hmot nebo hořlavých vloček, které jsou schopny vytvořit výbušnou atmosféru ve stříkacím prostoru, kde mohou avšak nemusí být přítomny hořlavá lepidla. Týká se pouze nebezpečí spojených s procesem nanášení, při kterém je ruční elektrostatické stříkací zařízení používáno podle specifikace a v souladu s podmínkami, které jsou předpokládány výrobcem. Pro ostatní nebezpečí vyplývající s používání ručního stříkacího zařízení musí být splněny bezpečnostní požadavky ČSN EN 1953. Stříkací zařízení musí být konstruovány jako zařízení skupiny II, kategorie 2 podle ČSN EN 60079-0. Požadavky pro automatická elektrostatická stříkací zařízení pro hořlavé nátěrové hmoty jsou uvedeny v ČSN EN 50176, ČSN EN 50177 a ČSN EN 50223. Ruční elektrostatické stříkací zařízení může být zabudováno do automatického elektrostatického stříkacího zařízení, pokud jsou zohledněny odpovídající požadavky. Norma nezahrnuje otázky, týkající se hluku, který vytváří zařízení. Požadavky týkající se této záležitost jsou uvedeny v ČSN EN ISO 11688-1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz