Označení:

ČSNEN 50059 (332036)

Datum vydání:

01.05.1994

Název:

Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek.

Katalogové číslo:

16134

Čárový kód:

8590963161341

Anotace normy:

Norma obsahuje EN 50059:1990. Stanoví konstrukční a zkušební požadavky na ruční a ručně ovládané elektrostatické stříkací pistole a příslušenství, určené pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot a látek pro povrchovou úpravu, z hlediska ochrany před nebezpečím úrazu vysokým napětím. Z normou definovaných pojmů za pozornost stojí v čl.2.1: Ruční elektrostatické stříkací zařízení: Zařízení pro tvorbu, nabíjení a nanášení rozprášených částic za pomoci elektrického pole; obecně se toto zařízení skládá z těchto částí: stříkací pistole, vysokonapěťový generátor, propojovací kabel a zařízení pro dopravu stříkané látky. Dále pak v čl.2.3 Nehořlavá látka pro stříkání: Látka, která se nanáší pomocí elektrostatického stříkacího zařízení, a která nemůže být po rozprášení ve vzduchu vznícena zdrojem energie menším než 500 mJ. Jsou normalizovány konstrukční požadavky, dodávací systémy stříkané látky, označení a také obsah návodu k použití. Významné je upozornění v čl.5.5 o zkouškách energie výbojů, kde je uvedena výstraha: Musí být věnována pozornost faktu, že zkoušky podle této evropské normy vyžadují provedení ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti personálu zkušebny. V obsahu návodu k použití je např. uveden požadavek na stanovení horní a dolní meze vodivosti použité nátěrové hmoty, dále, že z důvodů bezpečnosti je nutné, aby na hadici pro vodivý stříkaný materiál nebyly žádné spoje, a aby hadice byla vyměňována pouze vcelku za hadici stejného typu a délky. Konečně, že zařízení může být nebezpečné, pokud není používáno v souladu s pravidly uvedenými v tomto návodu a v odpovídajících evropských normách a národních bezpečnostních předpisech. ČSN EN 50059 (33 2036) byla vydána v květnu 1994
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz