Označení:

ČSNEN 50065-1-ed.2 (333435)

Datum vydání:

01.12.2011

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení.

Katalogové číslo:

89800

Čárový kód:

8590963898001

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos informací v nízkonapěťových elektrických systémech, buď ve veřejné distribuční soustavě, nebo v instalacích v objektech odběratelů. Stanovuje kmitočtová pásma přidělená různým aplikacím, meze koncového výstupního napětí v provozním pásmu a meze rušení šířeného vedením a vyzařovaného rušení. Uvádí rovněž metody měření. Nestanovuje metody modulace, metody kódování, ani funkční vlastnosti (vyjma těch, které jsou určeny pro zabránění vzájemnému rušení). Nejsou zahrnuty požadavky a zkoušky týkající se vlivů prostředí. POZNÁMKA 1 - Soulad s touto normou neznamená souhlas se zřízením komunikace s místy mimo odběratelskou instalaci nebo s jinými odběrateli prostřednictvím veřejné distribuční soustavy, pokud by to nebylo povoleno jinak. Předmětem normy je omezit vzájemné ovlivňování mezi přenosovými zařízeními v elektrických instalacích a mezi těmito zařízeními a jinými zařízeními. Kromě toho je tato norma určena k omezení rušení způsobeného zařízeními pro přenos signálu do citlivých elektronických zařízení. Úplné zamezení tomuto rušení však nelze zajistit. POZNÁMKA 2 - Konstruktéři mají při stanovení odolnosti pro elektrická zařízení vzít v úvahu signalizační systémy v souladu s touto normou
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz