Označení:

ČSNEN 50065-2-1 (333435)

Datum vydání:

01.10.2003

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.

Katalogové číslo:

68593

Čárový kód:

8590963685939

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 95 kHz až 148,5 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech nízkého napětí pro prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu. Norma specifikuje základní požadavky na odolnost a zkušební metody a uvádí meze, které jsou použitelné pro výrobky pracující v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Norma nespecifikuje odolnost mezi síťovými komunikačními systémy pracujícími ve stejném pásmu, nebo odolnost proti signálům pocházejícím z nosných systémů na silových vedeních, pracujících v sítích vysokého nebo středního napětí. Bezpečnostní zřetele nejsou v této normě zahrnuty.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz