Označení:

ČSNEN 50065-2-3 (333435)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.

Katalogové číslo:

68014

Čárový kód:

8590963680149

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 95 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech nízkého napětí pro dodavatele a distributory elektrické energie. Norma specifikuje základní požadavky na odolnost a zkušební metody a uvádí meze, které jsou použitelné pro výrobky pracující ve veřejné napájecí síti. Norma nespecifikuje odolnost mezi síťovými komunikačními systémy pracujícími ve stejném pásmu, nebo odolnost proti signálům pocházejícím z nosných systémů na silových vedeních, pracujících v sítích vysokého nebo středního napětí. Bezpečnostní zřetele nejsou v této normě zahrnuty.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz