Označení:

ČSNEN 50065-4-3 (333435)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-3: Oddělovací filtry nízkého napětí - Vstupní filtr.

Katalogové číslo:

68018

Čárový kód:

8590963680187

Anotace normy:

Tato norma platí pro vstupní filtry používané k řízení vazby signálů mezi veřejnými službami a zákazníkem. Evropská norma má 7 stran včetně dvou obrázků.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz