Označení:

ČSNEN 50065-4-4 (333435)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-4: Oddělovací filtry nízkého napětí - Impedanční filtr.

Katalogové číslo:

68017

Čárový kód:

8590963680170

Anotace normy:

Tato norma platí pro impedanční filtry používané v síťových komunikačních systémech pro střídavé napětí mezi fázovým a středním vodičem nepřekračujícím 250 V a jmenovitý proud nepřekračující 125 A, určené pro domácí a podobné pevné instalace včetně budov obytných, obchodních a budov lehkého průmyslu. Evropská norma má 6 stran včetně jednoho obrázku.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz