Označení:

ČSNEN 50065-4-5 (333435)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-5: Oddělovací filtry nízkého napětí - Segmentační filtr.

Katalogové číslo:

68016

Čárový kód:

8590963680163

Anotace normy:

Tato norma platí pro segmentační filtry v síťových komunikačních systémech používané pro jednofázové nebo vícefázové instalace se střídavým napětím mezi fázovým a středním vodičem nepřekračujícím 250 V a jmenovitým proudem nepřekračujícím 125 A, určených pro domácí a podobné pevné instalace včetně budov obytných, obchodních budov, budov lehkého průmyslu a veřejných sítí. Evropská norma má 7 stran včetně jednoho obrázku.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz