Označení:

ČSNEN 50065-4-6 (333435)

Datum vydání:

01.02.2005

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-6: Oddělovací filtry nízkého napětí - Fázový vazební člen.

Katalogové číslo:

72030

Čárový kód:

8590963720302

Anotace normy:

Tato evropská norma platí pro fázové vazební členy v síťovém komunikačním systému, používané pro řízení vazby komunikačních signálů mezi fázemi nebo úseky síťového komunikačního systému při fázovém napětí maximálně 250 V AC a jmenovitém proudu maximálně 125 A, určené pro domácnosti a podobné pevné instalace včetně budov obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz