Označení:

ČSNEN 50065-4-7 (333435)

Datum vydání:

01.01.2006

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.

Katalogové číslo:

74844

Čárový kód:

8590963748443

Anotace normy:

Tato evropská bezpečnostní norma výrobků platí pro část filtru přenosných zařízení pro domácnost a podobná použití (dále uváděny jako přenosné oddělovací filtry) sestávající z části filtru, vidlice nebo přívodu do spotřebiče nebo opatření pro připojení pomocí svorek nebo nerozebíratelnou šňůrou, a jedné (vícenásobné) zásuvky nebo vývodu ze spotřebiče. Tyto jsou určeny pro jednofázové obvody pro jmenovité proudy nepřekračující 16 A a pro střídavá jmenovitá napětí nepřekračující 250 V proti střednímu vodiči, pracující v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a od 1,6 MHz do 30 MHz.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz