Označení:

ČSNEN 50065-7 (333435)

Datum vydání:

01.06.2002

Název:

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 7: Impedance zařízení. (Text normy není součástí výtisku).

Katalogové číslo:

64926

Čárový kód:

8590963649269

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrická zařízení, s výjimkou oddělovacích filtrů, která používají signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro přenos dat v elektrických sítích nízkého napětí buď veřejných nebo v objektech zákazníků. Specifikuje požadavky na síťová komunikační zařízení pokud jde o zatěžovací impedanci sítě. Nespecifikuje impedanci vnějších prvků, které nejsou nutné pro obvyklou funkčnost komunikačního zařízení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz