Označení:

ČSNEN 50121-2-ed.2 (333590)

Datum vydání:

01.06.2007

Název:

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí.

Katalogové číslo:

78431

Čárový kód:

8590963784311

Anotace normy:

Tato Evropská norma stanoví meze emise celého drážního systému včetně drážních vozidel městských drah. Popisuje metody měření pro ověření emisí a předkládá místní hodnoty, se kterými se lze nejčastěji setkat. Tato zvláštní ustanovení je třeba použít ve spojení se všeobecnými ustanoveními v EN 50121-1. Meze se vztahují ke konkrétním měřicím místům definovaným v normě
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz