Označení:

ČSNEN 50121-3-1-ed.2 (333590)

Datum vydání:

01.06.2007

Název:

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo.

Katalogové číslo:

78429

Čárový kód:

8590963784298

Anotace normy:

Elektrická zařízení o vysokých výkonech jsou ve vlacích instalována ve velkých počtech spolu s počítačovými řídicími zařízeními o nízkém výkonu a dalšími elektronickými zařízeními. Elektromagnetická kompatibilita se proto stala kritickým problémem při konstrukci zařízení souvisících s vlakem jakož i vlakem jako celek. Tato norma výrobku pro drážní vozidlo stanovuje meze pro elektromagnetickou emisi a odolnost, aby se zajistilo fungování systému v jeho předpokládaném prostředí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz