Označení:

ČSNEN 50121-3-2-ed.2 (333590)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.

Katalogové číslo:

78312

Čárový kód:

8590963783123

Anotace normy:

Tato norma pokrývá požadavky EMC na zařízení, která jsou určena pro použití na drahách. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení určená k použití na železničním drážním vozidle. Přitom před-pokládaný kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. Požadavky této normy byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně emise a odolnosti pro zařízení na drahách. Aplikace zkoušek emise a odolnosti musí záviset na konkrétním zařízení, jeho konfiguraci, jeho vstupech/výstupech, jeho technologii a jeho pracovních podmínkách.Tato norma bere v úvahu vnitřní prostředí drážního vozidla, vnější prostředí dráhy a rušení přístroje způsobené zařízením jako jsou ruční rádiovysílače. Cílem této normy je definovat meze a zkušební metody pro elektromagnetické emise a pro požadavky na zkoušení odolnosti s ohledem na rušení šířená vedením a vyzařováním.Tyto meze a zkoušky představují základní požadavky elektromagnetické kompatibility.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz