Označení:

ČSNEN 50121-4-ed.2 (333590)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.

Katalogové číslo:

78314

Čárový kód:

8590963783147

Anotace normy:

Tato norma pokrývá požadavky EMC na zařízení, která jsou určena pro použití na drahách. Tato norma platí pro emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Cílem této normy je definování požadavků zkoušky odolnosti a emise pro zařízení definované v rozsahu platnosti v relaci s elektromagnetickými rušeními pravděpodobně se vyskytujícími na dráhách. Požadavky zkoušky představují zejména základní požadavky elektromagnetické odolnosti a byly vybrány pro zajištění odpovídající úrovně odolnosti zařízení instalovaných na dráhách. Tato norma stanovuje meze pro emisi a odolnost a určuje funkční kritéria pro zabezpečovací a sdělovací zařízení, která mohou rušit jiná zařízení v drážním prostředí nebo zvětšovat celkové emise v drážním prostředí nad meze definované v příslušné normě a vystavovat tak zařízení vně drážního systému riziku způsobení elektromagnetické interference (EMI).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz