Označení:

ČSNEN 50121-5-ed.2 (333590)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.

Katalogové číslo:

78313

Čárový kód:

8590963783130

Anotace normy:

Tato evropská norma platí pro aspekty emise a odolnosti EMC pro elektrická a elektronická zaří-zení a systémy určené k použití v pevných trakčních zařízeních a elektrických rozvodech drah. Toto zahrnuje napájecí zařízení, zařízení s obvody řízení ochran, drážní zařízení jako jsou trakční napájecí a spínací stanice, výkonové autotransformátory, zvyšovací transformátory, spínače v trakčních napájecích stanicích a spínače pro dálkové i místní napájení. Pokrytý kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. V současnosti je zkoušení definováno jen do 1 GHz. Meze jsou stanoveny pro EMC mezi zařízeními, která jsou umístěna: uvnitř prostor trakční napájecí stanice, která zásobuje elektrickou energií dráhu; vedle trati za účelem řízení nebo regu-lace napájení dráhy, včetně kompenzace účiníku a filtrování; podél trati za účelem napájení dráhy elektrickou energií jinak než pomocí vodičů používaných pro sběrače proudu a přidružených zpětných vodičů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz