Označení:

ČSNEN 50124-1 (333501)

Datum vydání:

01.04.2002

Název:

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení.

Katalogové číslo:

63602

Čárový kód:

8590963636023

Anotace normy:

Tato norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pevná trakční zařízení do nadmořské výšky 2 000 m. Koordinace izolace se týká volby, dimenzování a vzájemného vztahu mezi izolací jak uvnitř zařízení, tak mezi jeho částmi. Při dimenzování izolace se berou v úvahu elektrická namáhání a podmínky okolního prostředí. Pro tytéž podmínky a tatáž namáhání je dimenzování stejné. Tato norma stanoví: - požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro zařízení; - všeobecné požadavky na zkoušky týkající se koordinace izolace. Normy výrobků se musí řídit touto kmenovou normou. Tato norma rovněž uvádí ustanovení pro dielektrické zkoušky (typové zkoušky nebo výrobní kusové zkoušky) zařízení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz