Označení:

ČSNEN 50124-2 (333501)

Datum vydání:

01.04.2002

Název:

Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím.

Katalogové číslo:

63601

Čárový kód:

8590963636016

Anotace normy:

Tato norma platí pro pevná trakční zařízení (za sekundárním vinutím trakční transformovny) a pro drážní vozidla připojená k trakčnímu vedení jedné ze soustav, definovaných v EN 50163 a drážní vozidla připojená k průběžnému vedení. Tato norma uvádí pro tato zařízení požadavky na simulaci a/nebo zkoušku pro ochranu před přechodnými přepětími.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz