Označení:

ČSNEN 50125-1 (333504)

Datum vydání:

01.04.2002

Název:

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel.

Katalogové číslo:

59603

Čárový kód:

8590963596037

Anotace normy:

Norma definuje podmínky prostředí vyskytující se v Evropě, které se mohou vyskytnout při provozu zařízení drážních vozidel. Předmět normy zahrnuje použití elektrických, elektromechanických a elektronických zařízení drážních vozidel z hlediska těchto parametrů: výška, teplota, vlhkost, pohyb vzduchu, déšť, sníh a kroupy, led, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace a rázy, elektromagnetické rušení, akustický šum, charakteristiky napájecí soustavy. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast zařízení drážních vozidel. Definované podmínky prostředí se považují za normální provozní podmínky; lze specifikovat občas se vyskytující náročnější podmínky. Příslušné výrobkové normy nebo zvláštní požadavky mohou definovat mikroklimata v okolí součástek. Tato norma není určena k použití pro jeřáby, důlní vozidla, vozidla lanových drah. V normě se neuvažují vlivy cestujících na zařízení ani vliv zařízení na cestující.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz