Označení:

ČSNEN 50125-2 (333504)

Datum vydání:

01.07.2003

Název:

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení.

Katalogové číslo:

67521

Čárový kód:

8590963675213

Anotace normy:

Norma se zabývá vlivy prostředí na pevná elektrická zařízení sloužící k trakčnímu napájení elektrickou energií a pro zařízení nezbytná k provozu dráhy instalovaná ve volné atmosféře, na krytých místech, v tunelech nebo v krytech umístěných na výše uvedených místech. Mezi vlivy prostředí patří výška, teplota a vlhkost vzduchu, pohyb vzduchu, déšť, sníh, kroupy, led, písek, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace, rázy a elektromagnetická kompatibilita. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast pevných elektrických drážních zařízení. Norma nezahrnuje eskalátory, výtahy, prostředky požární ochrany, osvětlení v tunelech a na nástupištích, zařízení na výdej a označování jízdenek, větrací systémy a zařízení nezajišťující nezbytné funkce. Neuvažuje zabezpečovací a sdělovací zařízení. Není určena k použití pro jeřáby, zařízení hlubinných dolů ani pro visuté či pozemní lanové dráhy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz