Označení:

ČSNEN 50125-3 (333504)

Datum vydání:

01.12.2003

Název:

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Katalogové číslo:

69005

Čárový kód:

8590963690056

Anotace normy:

Norma se zabývá vlivy prostředí na zařízení pro drážní zabezpečovací a sdělovací systémy. Mezi vlivy prostředí patří nadmořská výška, tlakové pulzy, teplota a vlhkost vzduchu, vítr, déšť, sníh, kroupy, led, sluneční záření, blesky, znečistění, vibrace, rázy, elektromagnetická kompatibilita a napájení. Norma navazuje na jednotlivé části EN 60721 a aplikuje jejich ustanovení na oblast drážních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Norma platí pro všechna drážní zabezpečovací a sdělovací zařízení s výjimkou zařízení používaných na jeřábech, důlních vozidlech či vozidlech lanových drah. Norma nestanoví specifikace na zabezpečovací a sdělovací systémy nacházející se v drážních vozidlech, pro které platí ČSN EN 50125-1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz