Označení:

ČSNEN 50126-1:2001/Oprava1 (333502)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces.

Katalogové číslo:

78856

Čárový kód:

8590963788562

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz