Označení:

ČSNEN 50130-4 (334590)

Datum vydání:

01.12.1997

Název:

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci. (Platnost do 13.6.2014).

Katalogové číslo:

50789

Čárový kód:

8590963507897

Anotace normy:

Tato norma je identická s EN 50130-4:1995. Tato norma skupiny výrobků elektromagnetické kompatibility se používá, pokud jde o požadavky na odolnost, pro komponenty dále uvedených poplachových systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředí obytných, obchodních, lehkého průmyslu a průmyslových: - Elektrické zabezpečovací systémy, - Poplachové systémy tísňové, - Elektrická požární signalizace, - Systémy přivolání pomoci, - Uzavřené televizní okruhy pro zabezpečovací účely, - Systémy kontroly vstupů pro zabezpečovací účely. Tato norma nespecifikuje požadavky na základní bezpečnost, jako je ochrana před úrazy elektrickým proudem, provoz v nebezpečném prostředí, izolační pevnost a související zkoušky elektrické pevnosti. Tato norma se nezabývá požadavky na elektromagnetické vyzařování. Ty jsou uvedeny v jiných souvisejících normách. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Provádění zkoušek, kapitolu 5 - Podmínky zkoušek, kapitolu 6 - Funkční zkouška, kapitolu 7 - Změny síťového napájecího napětí, kapitolu 8 - Poklesy a krátkodobá přerušení síťového napájecího napětí, kapitolu 9 - Elektrostatický výboj, kapitolu 10 - Vysokofrekvenční elektromagnetické pole, kapitolu 11 - Rušení indukované vysokofrekvenčními poli, kapitolu 12 - Rychlé přechodové děje a kapitolu 13 - Rázový impuls. ČSN EN 50130-4 (33 4590) byla vydána v prosinci 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz