Označení:

ČSNEN 50131-3 (334591)

Datum vydání:

01.01.2010

Název:

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny.

Katalogové číslo:

84954

Čárový kód:

8590963849546

Anotace normy:

Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení instalovaná uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním prostředí. Norma uvádí požadavky na provedení ústředen pro každý ze čtyř stupňů zabezpečení stanovených v evropské normě EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Systémové požadavky. Požadavky jsou také specifikovány pro čtyři třídy prostředí zahrnující požadavky na vnitřní a venkovní umístění
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz